zaman yönetimi

Zaman Yönetimi

Zaman yönetimi hedefe ulaşmayı sağlayan önemli bir kaynak olan zamanı verimli kullanma çabasıdır . Zaman yönetimi kazanmak isteyen kişi öncelikle bu konuda istekli olmalı

ve kendisine yardımcı olacak alışkanlıklar kazanmalıdır. Verimli bir ders çalışma süreci geçirmek isteyen öğrenci ise öncelikle zamanını nasıl kullanacağını planlamalı ve kendisine verilen zamanı nasıl en iyi şekilde kullanacağını keşfetmelidir.

Öğrencilerin unutmaması gereken en mühim şey. İyi bir öğrenme süreci aslında, iyi bir zaman yönetme sürecidir. 

Neden Zamanı Yönetemeyiz

Sınav sürecinde zaman yönetimini sağlayamayan öğrenciler çalışma programlarında eksikliklerle karşılaşırlar. Planladıkları ile eyleme geçirdikleri ders çalışma programı aynı olmaz. Çoğunlukla eksik konular ve yapılmamış ödevlerle karşılaşırlar. Sınav sürecinde zamanın etkili kullanılmaması ve yönetilmemesi çoğunlukla öğrencinin kendi çalışma stilinin ve sınırlarının farkına varmaması- kendi kontrolünü sağlayamaması ile ilgilidir.  Zaman yönetimine engel olan diğer davranışlar ise:

*Öğrencinin Erteleme Davranışı (Nedeni ne olursa olsun erteleme azılı bir zaman hırsızıdır)

*Belirli ders ve konular üzerinde yoğunlaşma (Diğerlerini göz ardı etme)

*Ders dışı aktivitelere olan aşırı ilgi

*Zaman yönetimiyle ilgili probleminin olmadığını düşünme

Ve belki de en önemlisi *Sorumluluk duygusundaki yetersizlik

Öğrencilerin doğru bir çalışma rutini için gerekli olan zaman yönetimi sağlamalarında sorumluluk kendilerine ait olmalıdır. Öğrencinin zamanının belli bir vaktini derse ayırma fedakârlığını kabullenmesi gerekir. Zamanı etkin yönetmek sahip olunan her saati, her dakikayı belirli bir amaç doğrultusunda planlayarak kullanmak anlamına gelmektedir.

Zamanı Nasıl Yönetebiliriz ?

Farkındalık Aşaması: Sınav günün belli bir tarihte olacak ve senin yalnızca o güne kadar vaktin var. Sınav başladığında ise tüm öğrencilere eşit süre verilecek. Amacına ulaşman gereken her noktada Zaman yönetimini sağlamak zorundasın. Fark et 

1.Aşama: Yapılacaklar listesi çıkar. Yapacağın şeyleri unutmaman için yaptığın bir liste olsun.

2. Aşama: Takvim tut. Yapılacak işleri zaman sırasına koy.

3. Aşama: Önceliklerini belirle. Yapılacak işlere önemlerine göre öncelik tanı.

4. Aşama: Salt zamanını yönetmeyi değil. yaşamını yönetmeyi amaçla. Yalnızca ders programına uymak için planlama yapma. davranışlarını belli bir zaman içerisinde olacak şekilde sınırlandır.

    Related Posts