feynman tekniği

Feynman Tekniği

Feynman Tekniği adını Amerikalı Fizik dahisi Richard Feynman’dan alır. Fiziğin bir çok alanında yenilikçi ve şaşırtıcı teorileriyle ünlü olan 1979’da dünyanın en zeki insanı seçilen Feynman ”anlayabilme yeteneği”yle ilgili bir teknik geliştirerek karmaşık ve zor olarak gözüken konuları basit terimler ve sıralı aşamalarla karşı tarafa aktararak öğrenmenin kolaylaşacağı ve tam bir öğrenmenin gerçekleşebileceğini vurgular. Feynman fizikteki karmaşık konu ve kavramları bile basit ve bilim insanı olmayanların da anlayabileceği şekilde açıklamasıyla ünlüdür. 

Richard Feynman Tekniği

Feynman; bir bilginin karşı tarafa aktarımının basit ve anlaşılır bir şekilde yapılamadığında o bilginin özümsenemediğini söyler. Kısacası Feynman Tekniği‘nde var olan bilgi, küçük bir çocuğun anlayabileceği şekilde basitleştirilerek karşı tarafa aktarılabiliyorsa öğrenme gerçekleşmiştir. Bu teknik birtakım yeni bilgiler, yeni konular ve formüllerin zihinde kalıcı hale gelmesini ve öğrenme aralarındaki boşlukların giderilmesini kolaylaştırır. Öğrenmenin zor olduğu konularda Feynman tekniği; var olanı kolaylaştırmak ve verimli çalışmak için kullanılır. 

 

Feynman Tekniği

Feynman Tekniğinin 4 aşaması mevcuttur:

1.adım: Konuyu Belirlemek:

Feynman tekniği yalnızca fizik gibi konularda değil her türlü öğrenme sürecinde kullanılabilir. İlk aşamada hangi konunun öğrenilmek istendiği seçilir ve üzerine çalışmaya başlanır. Feynman çalışmalarında ezberi değil bir yerlere yazmayı böylece hafıza ve öğrenmeden sorumlu hipokampüsü uyarmayı tercih eder ve insanlara bunu öğütler. Temelinde konunun mantığını anlayabilmek vardır.

 

2.adım: Konuyu Başkalarına Anlat

Kişide var olan üzerine çalışılan konunun bir başkasına anlatılmasıdır. Bu bir insan olmak zorunda değil odadaki bir nesneye de öğretiler aktarılabilir. Olabildiğince sade ve anlaşılır olmak önemlidir. Basit terimler, formüllerin basit tanımı, yalnızca ezberlenen ve akılda kalan bilgiler değil mantığa uygun eklemeler de yapılabilir. 

 

3.adım: Eksikleri Fark Etmek

Bilgiler aktarılırken bazı bilgilerin eksik veya tam olarak içselleştirilmediği anlaşılabilir. Bu gibi durumlarda ilk aşamaya geri dönerek tekrarların, uygulamaların sıklaştırılması önerilir. Bir şeyi açıklayamamak o konuyla ilgili boşlukların olduğu anlamına gelir, Feynman Tekniği o boşlukların doldurularak öğrenme sürecinin tamamlanabileceğini söyler.

 

4.adım: Basitleştirme ve Benzerlikler Kurma

Hatalar ve eksiklerin fark edilip üzerlerinde durulduğu aşamadan sonra açıklamalar sadeleşir ve anlatım çok daha kolay hale gelir. Aktarımda çok daha hakim bir hava vardır. Bu aşamanın yeterli olmadığı durumlarda yeniden ilk aşamalara dönülür. Feynman Tekniği bilginin her zaman sade yansıtılmasına vurgu yaparak anlayıştaki eksikliklerin farkına varılmasını sağlar.

    Related Posts