etkili insanların 7 alışkanlığı

Etkili Birey Olmak

Stephen Covey's 7 Habits of Highly Effective People

Stephen Covey etkili olmanın yolunu 7 madde ile açıklar. Yaşamda nasıl daha etkin ve etkili olunur ve birey hangi alışkanlıklarla başarıya ulaşılırı açıklayan bir yaklaşımdır. Bu alışkanlıklar ise:

1.Önce Kendini Tanı:

Etkili birey önce kendini tanır. Kendini tanıma, değerlerinizi, hedeflerinizi, güçlü ve zayıf yönlerinizi anlamanızı içerir. Bu sayede birey doğru yönde ilerleme sağlar. Kendini tanıma, bireyin kendi içsel dünyasını ve dış dünyayla olan ilişkilerini anlaması ve bilinçli bir şekilde değerlendirmesi sürecidir. 

 

2.Başkaları ile Denge Kur:

İkinci alışkanlık, “başkaları ile denge kur” olarak adlandırılır. Bu, kişisel ve profesyonel ilişkilerde empati kurmayı, anlamayı ve işbirliği yapmayı içerir. İletişim becerilerini geliştirmek, çatışma çözme yeteneklerini artırmak ve etkili bir takım oyuncusu olmak bu alışkanlığın bir parçasıdır.Başkalarıyla denge kurmak, etkili iletişim ve sağlıklı ilişkilerin temelini oluşturur. Empati, anlayış, sınırların belirlenmesi ve işbirliği, bu dengeyi sağlamanıza yardımcı olur ve karşılıklı olarak tatmin edici ilişkiler kurmanıza olanak tanır.

 

3.Önceliklerini Belirle:

Etkili bireyler, önceliklerini belirleyerek zamanlarını ve enerjilerini en değerli ve önemli alanlara odaklarlar. Bu alışkanlık, zaman yönetimi becerilerini de  geliştirmeyi içerir. Kişinin yaşamında en önemli ve öncelikli olan hedefleri, görevleri ve değerleri tanımlaması ve bu doğrultuda hareket etmesi anlamına gelir. Önceliklerin belirlenmesi, zaman ve enerjinin etkili bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur.

 

4.Kazan-Kazan Düşün:

“Kazan-Kazan Düşün” alışkanlığı, işbirliği ve kazançlı ilişkilerin önemini vurgular. Covey’e göre, karşılıklı kazanç ilkesine dayalı olan bu yaklaşım, uzun vadeli ilişkilerin ve karşılıklı başarının temelini oluşturur.Bu düşünce tarzı, “Kazan-Kaybet”, “Kaybet-Kazan” veya “Kaybet-Kaybet” yaklaşımlarından farklıdır. Kazan-Kaybet yaklaşımında bir taraf kazanırken diğer taraf kaybeder, Kaybet-Kazan yaklaşımında ise kişi kendisi için kaybetse de diğerleri kazanır. Kaybet-Kaybet yaklaşımında ise her iki taraf da kaybeder.

 

5.Önce Anla, Sonra Anlaş:

Etkili bireyler önce anlamaya çalışır ve sonra anlaşmaya çalışırlar. Bu alışkanlık, empati, aktif dinleme ve derin anlayışı içerir. İletişimde etkili olmak için karşı tarafa gerçekten odaklanmak ve onun ihtiyaçlarını anlamak önemlidir.

 

6.Yaratıcı İşbirliği Ara:

Yaratıcı işbirliği, farklı bakış açılarını birleştirerek daha iyi çözümler bulmayı içerir. Etkili bireyler, çatışmaları yönetmek ve ortak hedeflere ulaşmak için yaratıcı ve yenilikçi çözümler ararlar.

 

7.Testere Bileyin:

“Testere Bileyin” alışkanlığı, kişisel yenilenmeyi ve gelişimi vurgular. Fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal düzeyde kendinizi sürekli olarak geliştirmek ve bakımını yapmak önemlidir. 

    Related Posts