NÖROBİLİMİN EĞİTİM ÜZERİNDE ETKİSİ

Yeni teknolojilerin yol açtığı bu değişim, öğrenme alanında bulunan kuramlar ile birlikte farklı bakış açılarını ele almayı gerektirmektedir. Aynı zamanda geleneksel eğitim ortamları yerini online eğitim almaya devam ettikçe, öğrenci ve öğretmen özellikleri ile birlikte diğer bileşenlerin de yeniden tanımlanması gerekmektedir. Günümüzde nörobilim araştırmalarına dayandığını iddia eden birçok eğitim modeli mevcuttur; ancak hiçbiri beyin temelli araştırmaların eğitim üzerindeki gerçek etkisini belirleyememektedir. Nörobilim ile eğitimin kesiştiği en önemli nokta ise bilişsel eğitimdir. Bilişsel eğitimler, öğrencilerin tekrar yaparak öğrenmelerini sağlamaktadır. Bununla birlikte, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre ayarlanan bir sistem kullanılarak öğrencilerin ilerlemelerini ve düşünce süreçlerini takip etmektedir. Bu sayede öğretmenler, öğrencilerin deneyiminin takibini sağlamakta ve bunu geliştirmelerine yardım etmektedir.

  • Online eğitimde öncelik  öğrencinin bilişsel olarak bilgiyi almaya hazır olup olmadığıdır.
  • İçerik, bireysel farklılıklar dikkate alınarak sunulmalıdır.
  • Öğrenciler, bilişsel becerilerini kullanabilmeleri için teşvik edilmeli ve programlar bu düşünceyi destekler biçimde yapılmalıdır.
  • Öğrenmenin devamlılığını sağlayıp kalıcılığını arttırmak için, ortam çeşitliliğine ve gerçek hayata uyarlanabilir programlar olmasına dikkat edilmelidir.

Nörobilim ve bilişsel eğitimin bu ortak noktası ile birlikte eğitim modellerine yeni bir soluk getirilmiştir. Halen gelişmekte olan bilişsel eğitimle birlikte daha fazla çeşitlilik sunulmaktadır. Önemli bir öğrenme aracı olan tekrar etme öğrenmeyi  bir zaman dilimine yerleştirmek yerine belirli aralıklarla öğrencilerin daha fazla öğrenmesine katkı sağladığını göstermektedir. Belirli aralıklarla tekrar  bilgi pekiştirilecektir. Tekrar kadar önemli diğer bir noktada çeşitliliktir.

BEYİN ÖĞRENMEK İSTEDİĞİNDE ÖĞRENCİNİN KATILIMI VE DİKKATİ ARTACAKTIR

Çeşitliliği sağlamanın yolu ise öğrencilerin tek bir yöntemi ezberlemelerini değil; birden çok yöntem kullanarak problem çözmelerini sağlamaktır. Bu yöntemle öğrencinin dikkati artacak ve katılımı sağlanacaktır.

Nörobilim araştırmaları sayesinde öğrenme güçlükleri için yeni stratejiler bu şekilde geliştirilmiştir. Erken müdahale ile  öğrencilerin öğrenmelerine yardımcı olacak teknolojilerin geliştirilmesi hedeflenmelidir.Eğitim dünyası, başarılı öğrenmenin sadece anlama süreci olmadığını kabul etmeye başlamaktadır. Eğitim, aynı zamanda beynin kendisini güçlendirmek ve geliştirmekle de ilgilidir.

Nörobilim teknolojideki gelişmelerle sadece öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilere yardımcı olmakla kalmamakta ayrıca tüm öğrencilerin hafıza  becerilerini geliştirmesini sağlayabilmektedir. Öğretmenler ise bu noktada giderek ezbere dayalı öğrenmeden uzaklaşmaktadır. Bu ezbere dayalı öğrenmenin yerine öğrencilerin problem çözmelerini, eleştirel düşünmelerini ve yaratıcılığı keşfetmelerini sağlayan öğrenme modelleri geliştirilmelidir.

 

    Related Posts