Leitner Sistemi (Aralıklı Tekrar Yöntemi) ile Öğrendiklerinizi Kalıcı Hale Getirin

Leitner Sistemi (Aralıklı Tekrar Yöntemi)

Leitner Sistemi ile Ders Çalışarak Öğrendiklerinizi Kalıcı Hale Getirebilirsiniz

Bir şeyler öğrendiğimizde o bilgi aklımızdan asla çıkmayacak gibi hissederiz. Ancak belirli bir zaman sonra o bilgiyi hatırlamaya çalıştığımızda bilgiler belleğimize gelemez. İnsan beyni bilgiyi alır, işler, depolar ve ihtiyaç duyduğunda geri getirir. Öğrenilen bilgiler ilk olarak depolama yeteneği sınırlı olan kısa süreli bellekte işlenir ve daha sonra bazı süreçlerin etkisiyle uzun süreli belleğe geçer ve zaman içerisinde ihtiyaç duyulan bilgi uzun bellekten getirilir. Uzun  bellekten getirelemeyen bilgi belleğe yanlış yerleştirilmiştir. Peki bilgilerimizi nasıl uzun süreli belleğe aktarabiliriz?

Bilgi kalıcılığını sağlayan en önemli şey bilgiyi ”tekrarlamaktır”. Tekrarlanmayan bilgi unutulmaya mahkumdur. Tekrar stratejileriyle bilgi uzun belleğe yerleştirilmeye hazır hale getirilmeye çalışılır. Bu stratejilerden biri de ”Leitner Sistemi”dir. 

Leitner Sistemi aralıklı tekrar yöntemini kullanır. Öğrenilen bilginin belirli zaman aralıklarında tekrar edilerek zihinde daha halıcı hale getirilmesi amaçlanır. Bu yöntem hemem hemen her bilginin bilginin kalıcı hale getirilmesi için kullanılabilir.

Aralıklı tekrar yöntemi bilginin unutulma hızını hesaba katarak sahip olunan bilgiyi tekrar yöntemiyle elde tutmaya çalışır.

Aralıklı Tekrar Nasıl Yapılır?

Leitner Sisteminde öğrenilmek istenen bilgiler küçük notlar halinde yazılarak 1 numaralı kutuya konulur. Daha sonrasında kutuya konulan bilgiler belli bir zaman sonra hatırlanmaya çalışıldığında hatırlanabilen bilgiler 2. kutuya konulur. Hatırlanmayan bilgiler ise 1.kutuda kalmaya devam eder. Daha sonrasında kutulardaki bilgiler bir daha test edilir. Hatırlanan bilgiler bir üst kutuya (örneğin:1.kutuda olup hatırlanan bilgiler 2.kutuya. 2.kutuda olup da hatırlanan bilgiler 3.kutuya aktarılır). Hatırlanmayan bilgiler ise 1.kutuya geri konulur. Bu sistem de kutu limiti yoktur. istenilen kadar kutuyla yapılabilir. Her seferinde hatırlanan notlar bir üst kutuya konulurken hatırlanmayanlar 1.kutuya geri döner.

Leitner Sistemi (Aralıklı tekrar yöntemi)

Leitner Sistemi (Aralıklı tekrar yöntemi) ile Ders Çalışma

Bilginin kalıcılığını test edebilmek için o bilgiyi kaç günde tekrar etmenizle ilgili bir süre sınırlaması yoktur. Kutu numarası arttıkça o kutu daha seyrek tekrar edilir. (örneğin 5 kutunuz varsa 5.kutudaki bilgi en az tekrar isteyen bilgidir). 1.kutudaki notların ise günlük olarak tekrar edilmesi önerilir. 1.kutudaki notlarınız uzun belleğe aktarılmada en zorluk yaşadığınız bilgilerden oluşur ve en sık tekrarı ister.

Kutu yöntemini bilgisayarınız veye telefonunuzdaki uygulamaları kullanarak da uygulayabilirsiniz. Numaralandırdığınız dosyaları tıpkı kutular gibi kullanarak aynı metotla ilk dosyaya en çabuk unuttuğunuz ve en sık tekrarlanacak olan notlarınızı koyarak tekrar yapabilirsiniz.

    Related Posts