ders çalışma motivasyonu

Ders Çalışma Motivasyonu

Ders Çalışma Motivasyonu

Ders Çalışmak için Motivasyon Kazanma

Motivasyon kavramı TDK’ya göre, isteklendirme ve güdüleme anlamına gelen bir sözcüktür. Hedefe götüren, başarma isteği sağlayan bir sözcük olarak düşünülebilir. Belli davranışları sürdürmede motivasyona ihtiyaç duyulmaktadır. Öğrenciler için ders çalışma motivasyonu, hedefe gidilen yolda kendilerine eşlik etmelidir. Motivasyona sahip olmayan öğrenci için belirli bir ders çalışma programına uymak veya ders çalışmaya başlamak, sürdürmek zor olabilmektedir. Bir hedefe sahip olmak öğrenciyi belirli bir amaç uğruna çalışmaya teşvik edebilir. Bunun yanında  – hedef koymak  – salt yeterli değildir. Hedefe gidilen yol özveri istemektedir. Yeterli motivasyona sahip olmamak özverili ders çalışmayı engeller.

Motive olmuş öğrenci ders çalışmanın kendisine olan faydalarının farkındadır. Kendini ders çalışmaktan uzaklaştıran faktörleri engellemeye çalışır. Motive olmuş öğrenci, dersler kendisini  zorlasa dahi pes etmemesi gerektiğinin bilincindedir. Eksiklerinin farkında olarak o eksiklikleri kapatmaya çalışacak gücü vardır ve bu güç onu bir şeyler yapmaya iter. 

Motivasyona sahip olmayan öğrenci için ise durum tam tersidir. Ders çalışma için yeterli güdülenmeye sahip değildir. Bu güdü olmadığı için öğrenci akte geçemez, ders çalışmaya başlayamaz veya başlasa da sürdüremez. Çeşitli bahanelerle eyleme geçememenin nedenlerine tutunur. Motivasyonunun gelmesini bekleyerek ders çalışmayı sürekli erteler. Erteleme ve ders çalışamama durumun getirdiği sonuçlarla birlikte ders çalışma isteğinden tamamen uzaklaşır. Kendisiyle ilgili nelerin motivasyon sağladığının farkında olmayan öğrenci ise yoğun bir endişe yaşar. Zaman içerisinde motivasyon kaynaklarına erişemeyen öğrenci belirsizlikle baş etmek zorunda kalır.  

Motivation zum Lernen: Finden, Tipps & Sprüche | StudySmarter

Her öğrenci için motivasyon sağlayan etkenler farklıdır. Bu kimileri için sınav sonuçları olabilirken kimileri öğretmenlerinden güzel geri bildirimler alarak motive olabilir. Grup dayanışmasına sahip biri motivasyonunu bu gruptan alabilirken bireysel başarılarına odaklanan öğrenci kendi motivasyonunu bireysel yaptığı etkinliklerle, kendine karşı olumlamalarla bulabilir. Motivasyon bireyde sürekli olarak bulunmayabilir. Belirli dönemlerde gerekli olan motivasyon kaybolmuş olabilir. Veya normalde motivasyon sağlayan kaynaklar yetersiz kalabilir. Bunun normal bir durum olduğu bilinerek motivasyonu yeniden kazanmaya yönelik adımlar atılmalıdır. 

Birey kendine dürüst davranmalı ve başarısızlıklarının tüm sorumluluğunu motivasyon kaybına bağlamamalıdır. Bu durumda motivasyon; bireyi yalnız bırakan ve yapması gerekenleri yaptırmayan bir suç ortağı olarak görülebilir. Kişi kendi motivasyonu üzerindeki sorumluluğu almalı ve motivasyon kaynaklarını doğru bir şekilde kullanmayı öğrenmelidir. 

    Related Posts